دکتر حیدر سیاتیری

  • مدیر - حیدر سیاتیری
  • تهران - منطقه 3 - م. ونک - بازار ونک - واحد 201 - ک.پ : 1969943159
  • ،
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی