مرکز تحقیقات عفونی اطفال (بیمارستان مفید)

  • مدیر - مهام
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید - ک.پ : 1546815514