بهشتی - دانشکده غیر پزشکی

  • تهران - منطقه 1 - اوین - خ. کچویی - دانشگاه بهشتی - ک.پ : 19848