رشیدی

  • مدیر - عباس رشیدی
  • تهران - منطقه 4 - خواجه عبداله انصاری - نرسیده به چهارراه اول - پ. 164 - ک.پ : 1661633861
  • ، ،