سرای قائم کوچک (پارچه)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - ک. حمام چال - ک. زیبا - سرای قائم کوچک
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی