سرای سلیقه (پارچه)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق بزرگ - ک. حمام چال - سرای سلیقه - ک.پ : 11616
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی