سرای تاونی (پارچه)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق کوچک - ک. حمام چال - ک. انصاری - سرای تاونی - ک.پ : 11637
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی