دکتر ابوالقاسم سرابچی

  • مدیر - ابوالقاسم سرابچی
  • تهران - منطقه 8 - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - سه راه ارامنه - درمانگاه مجیدیه - ک.پ : 1633753416