مهر

  • تهران - منطقه 1 - باهنر (نیاوران) - خ. عمار - ک.پ : 19367
کلمات کلیدی :

بوستان

|

پارک

مهر در یک نگاهاین پارک در سال 1348، بر روی زمین‌هایی که در آن جو کاشته میشد، با مساحت 12000 مترمربع بنا شد و دارای زمین فوتبال و والیبال است‌.
ارزیابی