سینما 29 بهمن تبریز

  • آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه مصلی- خ. شریعتی شمالی
ارزیابی