صدف

  • مدیر - کاظمی
  • تهران - منطقه 12 - مولوی - روبروی بیمارستان اکبرآبادی - پاساژ صدف - ک.پ : 11649
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی