سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

  • تهران - منطقه 12 - حافظ - خ. سخایی - تقاطع خیابان 30 تیر - ک.پ : 1136775111
کلمات کلیدی :

قوه مجریه

زیرمجموعه‌ی :

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
زیرمجموعه‌ها :

اداره کار و امور اجتماعی - واحد شرق تهران - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کار و امور اجتماعی - واحد شمال شرق تهران - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ارزیابی