سرای سادات (پارچه)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - ک. حمام چال - ک. ماهرویان - ک.پ : 11639
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی