سرای پایدار (خشکبار)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - جلوخان شمالی مسجد امام - بعد از کوچه عرب زاده - پاساژ پایدار
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی