سرای ساعتچی

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - جلوخان شمالی مسجد امام - بعد از کوچه عرب زاده - پاساژ ساعتچی
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی