بوذرجمهری (پلاستیک)

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - پله نوروزخان - جلوخان شمالی - بازار بوذرجمهری
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی