شرکت ایرانیان دژ پردیس (IDPS)

  • مدیر - خلج
  • البرز - کرج - م. فهمیده - مجتمع پاسارگاد - واحد 13