جایگاه 11 - شوش

  • مدیر - بابایی - غلام سین
  • تهران - منطقه 12 - م. شوش - ضلع غربی - بین خیابان شوش و صاحب جمع
ارزیابی