شرکت سهامی لوله سازی اهواز

  • مدیر - علی رضا کاظمی
  • خوزستان - اهواز - ناحیه صنعتی کارون - کارخانه های لوله سازی اهواز
کلمات کلیدی :

اتصالات

|

لوله

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.