کلهر

  • شهریار - م. حافظ - خ. طباطبایی - نرسیده به بلوار شاد چای