سلامت بخش

  • مدیر - مریم امیری
  • تهران - منطقه 16 - خزانه بخارایی - فلکه چهارم - خ. سلامت بخش - خ. خردنیا (تقوی) - روبروی کوچه به خویی - ک.پ : 1835914731