تولیدی تهران

  • مدیر - محمدحسن یزدی
  • پاکدشت - خاتون آباد - خ. رجایی - ک. گلشن 11 - پ. 3