ثامن الائمه - شعبه بهمنی - کد 249

  • بوشهر - بوشهر - بلوار دانشگاه خلیج فارس - روبروی سه راه دواس