ابوذر

  • مدیر - علی شهرابی فراهانی
  • تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر - نقشه 13 غربی - نرسیده به پل چهارم - مسجد جامع ابوذر - ک.پ : 1778933441
ارزیابی