مرکز صنایع دستی بازار

  • مدیر - ابراهیم احمدی نجف آبادی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - پ. 150 - ک.پ : 1161773733
ارزیابی