شرکت فالیک

  • مدیر - آرنگ
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 108 - ط. سوم - واحد 109 - ک.پ : 1577665133