صنایع واشرسازی بهتا

  • کارخانه - کورش آهنج
  • خوزستان - اهواز - شهرک صنعتی شماره 3 - خ. صنعت 1