کارخانه تجارت ایرانیان

  • ری - شمس آباد - شهرک صنعتی - بلوار گلستان - ک. گلشن ششم
  • ،
ارزیابی