فناوری زیستی آسیا

  • مدیر - کمیل کساییان
  • تهران - منطقه 6 - بیهقی - دوازدهم شرقی - پ. 45 - ط. چهارم - ک.پ : 1515693111
  • ، ،