ولی عصر

  • مدیر - حسن - اصغر کریمی
  • تهران - منطقه 12 - مولوی - خ. صاحب جمع - خ. اردستانی - ک. شهرداری - پ. 41 - ک.پ : 11687
  • ،