علی

  • مدیر - علی حاج فتح علی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - بازار امین الملک - دالان پنجم - پ. 166
ارزیابی