دکتر سیدرضی دادگر

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - نرسیده به خیابان پرستار - جنب اداره بیمه اجتماعی - پ. 288 - ک.پ : 1766643767
مستقردر :

بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی