شرکت پخش انفورماتیک جلوه

  • مدیر - عبدالوحید خراسانی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - ک. مهر - پ. 6