داود سلیم زاده

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. خاقانی مقدم - خ. دانشگر - پ. 54 - ک.پ : 1916766115
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی