دکتر پروین آفریده

  • مدیر - پروین آفریده
  • تهران - منطقه 8 - دماوند - بین خیابان بخت آزاد و نبی ییان - پلی کلینیک قدس
  • ،