شرکت ایران خودرو (ایساکو)

  • مدیر - ناصر بیک زاده مرزبانی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 13 - ک.پ : 1389913657
  • ،