پیام گو افراز ارتباط

  • تهران - منطقه 4 - بنی هاشم - ک. شاهباز - پ. 4

پیام گو افراز ارتباط در یک نگاهشرکت پیام گو افراز ارتباط با بیش از 25 سال سابقه (با نام قدیم پیامگو) در زمینه طراحی و تولید مراکز تلفن و با بهره گیری از متخصصین کار آمد در خدمت سازمانها و ارگانها و نهادهای دولتی و همچنین بخش خصوصی بوده است.
ارزیابی