ثامن الائمه - شعبه سربداران - کد 132

  • خراسان رضوی - سبزوار - بیهق - بیهق 15 - ط. پایین بهداری انتظامی