مجتمع صنایع دینه ایران

  • مدیر - سیروس کلهری
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بین خیابان فرصت شیرازی و نصرت - خ. جعفری - پ. 23 - ک.پ : 1418813871