منطقه 17 پستی - کد 11047

  • مدیر - قریشی
  • تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر - بعد از پل اول - بین کوچه اول و دوم شرقی - پ. 855 - ک.پ : 1766874448