شرکت افریز فرآیند

  • مدیر - علی ملکانیان
  • تهران - منطقه 3 - کردستان شمال - خ. آرارات شمالی - پ. 14 زنگ دوم - ک.پ : 1991716951
  • ،