اتحادیه قالی شویان تهران

  • مدیر - نوراله طهمورثی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای حریری - ط. دوم - واحد 33 - ک.پ : 1163915354