تولیدی الیاف تابان بافت دلیجان

  • مرکزی - دلیجان - شهرک صنعتی دلیجان - کارگر شمالی
کلمات کلیدی :

الیاف

|

الیاف مصنوعی

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.