دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی

  • تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو غربی - نبش مروارید - پ. 2 - ط. اول - واحد 9
مستقردر :

بیمارستان لاله - بیمارستان
ارزیابی