ثامن الائمه - شعبه تربت حیدریه - کد 27

  • خراسان رضوی - تربت حیدریه - باغ ملی