ش. 603 - جوادی نژاد، زهره

  • مدیر - زهره جوادی نژاد
  • تهران - منطقه 1 - برادران موحد دانش (اقدسیه) - جنب پمپ گاز - مجتمع مسکونی اقدسیه - ط. دوم - ک.پ : 1957975661