شرکت تولیدی محصولات اورین الکتریک

  • مدیر - قدرتی
  • مرکزی - اراک - شهرک صنعتی شماره 2 (ایبک آباد) - م. حسابی - خ. شقایق یکم