بانک ملی - شعبه خانی آباد نو - کد 658

  • تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو - خ. شهرداری - نبش خیابان مینا - ک.پ : 1893676587