ایستگاه 50 حریق

  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه خلیج فارس (تهران قم) - نرسیده به عوارضی - درب غربی حرم امام خمینی
  • ،