دمیران

  • مدیر - اصغر - امیر مهندسی - رهنما
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بازار آهن تهران - مجتمع تجاری بهاران - بهاران 2 - بلوک 37 - پ. 197
  • ، ،
  • ،
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی